nlen

contact

Stichting Concerto d'Amsterdam

Wittelaan 4 3743 CP Baarn, The Netherlands
+31 35 7470374 / +31 6 14 665882
info@concertodamsterdam.nl

Stichting Concerto d'Amsterdam heeft de ANBI-status 
ANBI-status RSIN nr.: 801447239
`BTWnr.: 80144239
Bank: NL97 INGB 0000 600450

 

 

 

 Bestuur

Annette den Heijer, voorzitter
Warner Roeters van Lennep, secretaris
Erik Heijdelberg, penningmeester
Bart Holthuis, lid

De bestuursleden zijn onbezoldigd.